Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1820 0dd5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacolourless colourless
3331 e271
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viatedibea tedibea
Są dwa rodzaje milczenia. Jedno, gdy nie mówi się ani jednego słowa. Drugie, gdy używa się potoku słów. Mówią one o języku zamkniętym pod nim, ciągle do niego nawiązują. To, co słyszymy, jest wskaźnikiem tego, czego nie słyszymy. Mowa jest niezbędnym unikiem, gwałtowną, sprytną, zdesperowaną lub drwiącą zasłoną dymną, która utrzymuje ów drugi język pod kontrolą. Kiedy zapada prawdziwe milczenie, echo wciąż jest z nami, ale jesteśmy bliżej nagości. Jednym ze sposobów postrzegania języka jest uważanie go za stały wybieg, mający na celu ukrycie nagości”.
— Harold Pinter „Komedie zagrożeń”
Reposted fromrominaplum rominaplum viaaviee aviee
8746 3e71 500
Reposted fromtwice twice viaapocomitonaco apocomitonaco
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viatedibea tedibea
0074 3376
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatedibea tedibea
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viagoodperspective goodperspective
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
5549 da0d
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vialanabanana lanabanana
2641 31ea 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatedibea tedibea
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatedibea tedibea
Reposted frombluuu bluuu viatedibea tedibea
3695 6210 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss viatedibea tedibea
3861 3e14
Reposted fromcalifornia-love california-love viatedibea tedibea
4580 7e30
Reposted fromApch Apch viatedibea tedibea
2223 2810
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatedibea tedibea
2978 6d62
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viaaviee aviee
Ludzie mają blizny w różnych dziwnych miejscach. To jak mapa ich przeszłości, ślady starych ran.
— "Grey's Anatomy"03x18
Reposted fromAng3ll Ang3ll vialanabanana lanabanana
1394 b0d2
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl