Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0827 df8a 500
Reposted frommeem meem viaBetterPointOfView BetterPointOfView
8266 1fb2
Tęsknota staje się piękniejsza kiedy wiesz, że ta druga osoba też tęskni. 
— nefretete23.soup.io
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viaaviee aviee
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viasweetnothingg sweetnothingg
1426 8b50 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaaviee aviee
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiiks niiks
0916 c571
4726 1ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi viasweetnothingg sweetnothingg
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viasweetnothingg sweetnothingg
5285 d38b 500
Reposted frominto-black into-black viasweetnothingg sweetnothingg

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue - "Skradzione dziecko"

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"
Reposted fromlebensphilosophie lebensphilosophie vianiiks niiks
6688 92df
Reposted fromaletodelio aletodelio viacreure creure
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamglistyporanek mglistyporanek
6800 4fad 500
2372 e74e
Reposted fromhare hare vianiiks niiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl