Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3315 6888 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaviee aviee
5723 a7c3
Reposted fromEtnigos Etnigos viathatwasntadream thatwasntadream
7690 60ae
Reposted fromsuits suits viapiehus piehus
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie vialanabanana lanabanana
9305 0e15 500
Reposted bypkz45148hrsdancingwithaghostbobixlanabananapleassurenotorycznydebiutanteverylivingcreaturediesalonepyotrusfreewaywarkocztwiggylawcarmenlunakanadyjskazimapolskijazzmieszuzupsonoskuslittleburnItsdeliciousseleneskinendlessmemoriesdiedrunkpkz451isnotcominghomeSkydelanKawaiiNamidajustafragmentofyouVeryFuckingNiceniepotrzebnaprzygodajazonniskowomyslodsiewniastarryeyedcelmaifrumoslalunakjuikgitanadissapointedbutnotsuprisedforgetprincessiwanttobeanastrophysicistssssslittlewhiteliesnieobecnoscforgetprincessiwanttobeanastrophysicistcongrevezmilosciaurinkosoymihlkalexandriousjustonebullet
Dla niego jesteś taka jaka być powinnaś, bo nie ma na świecie faceta, który siedziałby z dziewczyną, która go nie interesuje. Nie kwestionuj tego. 
— Volant
Reposted frommadeliine madeliine viaaviee aviee
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaaviee aviee
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viacolourless colourless

I o to właśnie chodzi z tymi mężczyznami - musisz mieć ciarki na plecach, kiedy On jest blisko, gdy na Ciebie patrzy i Cię dotyka.

Reposted fromawakened awakened viaaviee aviee
1115 d866
Reposted fromlittlefool littlefool viatedibea tedibea

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatedibea tedibea
5536 0eb1
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak vialanabanana lanabanana
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialanabanana lanabanana
Wierzyć to znaczy nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku.
— Jan Twardowski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaaviee aviee
8932 9147
8209 2111 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vianiiks niiks
8214 b017 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vialora lora
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej. Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— José Micard Teixeira
Reposted fromtomowa tomowa viashiveer shiveer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl