Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiiks niiks
3315 6888 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaviee aviee
5723 a7c3
Reposted fromEtnigos Etnigos viathatwasntadream thatwasntadream
7690 60ae
Reposted fromsuits suits viapiehus piehus
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie vialanabanana lanabanana
9305 0e15 500
Reposted bypkz45148hrsdancingwithaghostbobixlanabananapleassurenotorycznydebiutanteverylivingcreaturediesalonepyotrusfreewaywarkocztwiggylawcarmenlunakanadyjskazimapolskijazzmieszuzupsonoskuslittleburnItsdeliciousseleneskinendlessmemoriesdiedrunkpkz451isnotcominghomeSkydelanKawaiiNamidajustafragmentofyouVeryFuckingNiceniepotrzebnaprzygodajazonniskowomyslodsiewniastarryeyedcelmaifrumoslalunakjuikgitanadissapointedbutnotsuprisedforgetprincessiwanttobeanastrophysicistssssslittlewhiteliesnieobecnoscforgetprincessiwanttobeanastrophysicistcongrevezmilosciaurinkosoymihlkalexandriousjustonebulletmothsdevourermiiminiskowo
Dla niego jesteś taka jaka być powinnaś, bo nie ma na świecie faceta, który siedziałby z dziewczyną, która go nie interesuje. Nie kwestionuj tego. 
— Volant
Reposted frommadeliine madeliine viaaviee aviee
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaaviee aviee
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viacolourless colourless

I o to właśnie chodzi z tymi mężczyznami - musisz mieć ciarki na plecach, kiedy On jest blisko, gdy na Ciebie patrzy i Cię dotyka.

Reposted fromawakened awakened viaaviee aviee
1115 d866
Reposted fromlittlefool littlefool viatedibea tedibea

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatedibea tedibea
5536 0eb1
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak vialanabanana lanabanana
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialanabanana lanabanana
Wierzyć to znaczy nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku.
— Jan Twardowski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaaviee aviee
8932 9147
8209 2111 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vianiiks niiks
8214 b017 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vialora lora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl